O nama

Građanska platforma je udruženje građana koji se zalažu za stvaranje demokratske, uređene i moderne države, zasnovane na vladavini zakona i punom poštovanju ljudskih i manjinskih prava. Verujemo da osnovu svakog savremenog društva čine individualne slobode, ali i da ostvarivanje tih sloboda mora da bude u skladu sa dobrom šire zajednice, odnosno da istovremeno podrazumevaju ostvarenje određenog stepena društvene pravde. Smatramo da je tržišna ekonomija, zajedno sa građanskim i političkim pravima i slobodama, izvor blagostanja i napretka društva, kao i da država ima legitimnu ulogu u rešavanju važnih društvenih pitanja poput zdravstvene zaštite, obrazovanja i siromaštva. Konačno, čvrstog smo uverenja da su sredstva ostvarivanja proklamovanih ciljeva od podjednake važnosti kao i sami ciljevi.