Građanska platforma je udruženje građana koji se zalažu za stvaranje demokratske, uređene i moderne države, zasnovane na vladavini zakona i punom poštovanju ljudskih i manjinskih prava. Verujemo da osnovu svakog savremenog društva čine individualne slobode, ali i da ostvarivanje tih sloboda mora da bude u skladu sa dobrom šire zajednice, odnosno da istovremeno podrazumevaju ostvarenje određenog stepena društvene pravde. Smatramo da je tržišna ekonomija, zajedno sa građanskim i političkim pravima i slobodama, izvor blagostanja i napretka društva, kao i da država ima legitimnu ulogu u rešavanju važnih društvenih pitanja poput zdravstvene zaštite, obrazovanja i siromaštva. Konačno, čvrstog smo uverenja da su sredstva ostvarivanja proklamovanih ciljeva od podjednake važnosti kao i sami ciljevi.

  • Postizanje ravnoteže između individualnih sloboda, koje čine osnovu modernog, demokratskog društva, i ostvarenja društvene pravde;
  • Razvoj tržišne ekonomije na principima održivog razvoja, koja zajedno sa građanskim i političkim pravima i slobodama, predstavlja izvor blagostanja i napretka društva, uz legitimnu ulogu države u rešavanju i regulisanju važnih društvenih pitanja poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture i zaštite kulturne baštine, kao i smanjenja siromaštva, odnosno u ostvarivanju principa društvene pravde;
  • Javnost politike koja podrazumeva reformu javnog sektora na principima transparentnosti i meritokratije;
  • Obnova temeljnih demokratskih vrednosti u svim oblastima društvenog života;
  • Stvaranje nove političke kulture i demokratske obnove političke scene zasnovane na principu međusobnog uvažavanja, tolerancije i stručnosti, uključivanjem u politički život većeg broja ljudi od profesionalnog i ličnog integriteta;
  • Obrazovanje građana, pre svega mladih, koje podrazumeva sticanje znanja i veština zasnovanih na demokratskim vrednostima, neophodnih za stvaranje odgovornih pripadnika društva;
  • Decentralizacija i dekoncentracija vlasti kao osnov razvoja demokratskog, slobodnog i otvorenog društva;
  • Podrška slobodnim i odgovornim medijima;
  • Unapređenje položaja ugroženih društvenih grupa i jačanje koncepta društvene odgovornosti.

Postizanje ravnoteže između individualnih sloboda, koje čine osnovu modernog, demokratskog društva, i ostvarenja društvene pravde

Razvoj tržišne ekonomije na principima održivog razvoja, koja zajedno sa građanskim i političkim pravima i slobodama, predstavlja izvor blagostanja i napretka društva, uz legitimnu ulogu države u rešavanju i regulisanju važnih društvenih pitanja poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture i zaštite kulturne baštine, kao i smanjenja siromaštva, odnosno u ostvarivanju principa društvene pravde

Javnost politike koja podrazumeva reformu javnog sektora na principima transparentnosti i meritokratije

Obnova temeljnih demokratskih vrednosti u svim oblastima društvenog života

Stvaranje nove političke kulture i demokratske obnove političke scene zasnovane na principu međusobnog uvažavanja, tolerancije i stručnosti, uključivanjem u politički život većeg broja ljudi od profesionalnog i ličnog integriteta

Obrazovanje građana, pre svega mladih, koje podrazumeva sticanje znanja i veština zasnovanih na demokratskim vrednostima, neophodnih za stvaranje odgovornih pripadnika društva

Decentralizacija i dekoncentracija vlasti kao osnov razvoja demokratskog, slobodnog i otvorenog društva

Podrška slobodnim i odgovornim medijima

Unapređenje položaja ugroženih društvenih grupa i jačanje koncepta društvene odgovornosti